Formulare

Acte necesare formării dosarului de executare

În vederea formării dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

  • cererea de executare silită;
  • titlul executorului în original și 3 copii xerox;
  • taxa de timbru (cf. O.G. 80/2013);
  • timbru judiciar

Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:

  • notificarea în 3 exemplare;
  • cererea adresată executorului judecătoresc;
  • taxa de timbru (cf. O.G. 80/2013);
  • timbru judiciar

Cerere executare silita 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>